Úvod > Ponuka práce > Manažment > Vedúci oddelenia ekonomiky

Vedúci oddelenia ekonomiky

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Manažment
V meste:
Malacky
Možný termín nástupu:
01.06.2018
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Pracovný pomer je na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov

- overená kópia dokladu o vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilostiDátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - vedúci oddelenia ekonomiky - neotvárať" najneskôr do 30. apríla 2018 do 15.30 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
O spoločnosti:
samospráva - Mesto Malacky
Kontakt:
Podrobnosti
Dátum pridania:
20.4.2018
Počet videní:
6