Kunovská priehrada

Rekreačné služby mesta Senica sú správcom rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. RO je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava. Okolo vodnej nádrže sú trávn

Kunovská priehrada

Kunovská priehrada v Senici

Rekreačné služby mesta Senica sú správcom rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. RO je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava. Okolo vodnej nádrže sú trávn

Adresa: Kunov, okr. Senica
Telefón:034/651 2012, 0908 660 747
E-mail:ro.kunov@rsms.sk

Rekreačné služby mesta Senica sú správcom rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Rekreačná oblasť (RO) je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava. Okolo vodnej nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov (možnosť zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka).

RO je vybavená veľkým parkoviskom s kapacitou 300 motorových vozidiel, prezliekárňami, sociálnymi zariadeniami, lodenicou (požičovňa lodiek a vodných šlapadiel), športovým areálom s požičovňou športových potrieb (minigolf, tenisové a volejbalové ihrisko, obrie šachy, ruské kolky), ihriskom pre plážový volejbal. Pre deti sú tu hojdačky, preliezačky a pieskoviská. V letnej turistickej sezóne sú v prevádzke aj reštaurácia, bufet, potraviny a stánky s občerstvením.

Vodná nádrž Kunov sa nachádza na toku rieky Teplica nad mestskou časťou Senica - Kunov. Táto vodná nádrž bola vybudovaná začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia za účelom zásobovania úžitkovou vodou podnik Slovenský hodváb Senica.Ako prímestská rekreačná oblasť pre mesto Senica a jej okolie bola schválená uznesením rady ZsKNV Bratislava číslo 253/1965.Vodná stavba bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1965. Prvé naplnenie nádrže prebiehalo od apríla 1964 do januára 1965. V rokoch 1990-1992 bola vodná nádrž rekonštruovaná a vyčistená. V rámci spomínanej rekonštrukcie bola na prítoku Teplice do nádrže vybudovaná predčistiaca prednádrž.

Celková plocha vodnej nádrže je 65 ha. Pobrežie je mierne členité s výškou brehu do 1m. Svahy sú zatrávnené a vysadené vodomilnými drevinami a krami s prevahou druhou vŕba a jelša.Hĺbka vodnej nádrže je 2 až 8,5 m. Dno je ílovito bahnité. Minimálna prevádzková hladina je 223,50 m n. m.Maximálna prevádzková hladina je 228,45 m n. m.Šírka nádrže v mieste hrádze je 560 m.Dĺžka vrátane predčistiacej nádrže je 800 m. Význam predčistiacej prednádrže a meandrov nachádzajúcich sa v prítoku spočíva v spomaľovaní zanášania nádrže absorbciou prívalových vôd s vysokým obsahom splavenín a zároveň stimulácii procesu samočistenia vody.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.